//

МЕДИГРЕЙ е създадена през 2005г. от специалисти, работили дълго в областта на рентгеновата диагностика, с основна задача - преодоставяне на услуги в областта на контрола на качеството на медицински рентгенови апарати.


МЕДИГРЕЙ Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Благодарение на опита на нашите консултанти в областта на диагностичната рентгенология, експлоатацията на рентгенови диагностични апарати и разработваните методики за контрол на параметрите на рентгеновата апаратура, ние притежаме богат опит и инженерен подход към проблемите, свързани с качеството на диагностичния образ.

Фирмата извършва услуги, свързани с оценка на качеството на диагностичния образ на рентгенова диагностична апаратура, консултиране и проектиране на рентгенови кабинети. Ние притежаме богат опит и инженерен подход към проблемите, свързани с качеството на диагностичния образ.