Какво предлагаме:

1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
2. РЕАЛНО ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КОНТРОЛИРАНА ДИАГНОСТИЧНА РЕНТГЕНОВА АПАРАТУРА
3. ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА АПАРАТИТЕ И РАБОТАТА НА ОБСЛУЖВАЩАТА СЕРВИЗНА ФИРМА
4. КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ
5. СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЦЕЛИЯ ДИАГНОСТИЧЕН ПРОЦЕС
6. КРАТКИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОВЕРКИТЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
7. КАЧЕСТВЕНО И ОТГОВОРНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ
8. ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА ПРИ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги:

Проверка и оценка на физико-техническите параметри на медицинска диагностична апаратура съгласно Наредба 30.

Периодични изпитания и проверки по разработена програма за контрол на качеството за всеки рентгенов апарат.

Консултации за последваща клинична експлоатация и подобряване на процеса на работа, с цел достигане на по-добри клинични резултати.

Проектиране на рентгенови кабинети в част "Технически проекти и мерки за радиационна защита" (част "Лъчезащита").